Porządek w Javascript

Zakres jest jednym z podstawowych aspektów języka JavaScript i prawdopodobnie tym, z którym miałem najwięcej problemów przy tworzeniu złożonych programów. Nie mogę policzyć, ile razy straciłem kontrolę nad tym, do czego odnosi się to słowo kluczowe po przejściu kontroli od funkcji do funkcji, i często zdarzało mi się, że pisałem mój kod na różne mylące […]